Project

CHAMPION: Circular High-performance Aza-Michael Polymers as Innovative materials Originating from Nature

Het hoofddoel van het Europese project CHAMPION is de ontwikkeling van nieuwe circulaire bio-based materialen voor toepassing in schoonmaakmiddelen, industriële lijmen, en coatings voor meubels en automobielinterieurs. Hiertoe zullen rest- en nevenstromen van de agrarische sector worden ingezet als grondstof (KIA LWV-missie A, subthema 3). De belangrijkste activiteiten zijn de conversie van suikers uit koolhydraatreststromen naar bio-based bouwstenen, en het middels speciale chemie zonder verlies van koolstof omzetten ervan in nieuwe hernieuwbare materialen die de huidige petrochemische materialen kunnen vervangen.      

Beoogde output van het project zijn nieuwe materialen met een zeer lage milieuimpact, door efficiënt gebruik van bio-based grondstoffen, vroegtijdige screening van toxiciteit (safe-by-design), en het ontwerpen van materialen die geoptimaliseerd zijn voor recycling (circular-by-design) en (bio)degradatie. Resultaten zullen worden gedissemineerd door middel van wetenschappelijke artikelen, lezingen en presentaties, waar mogelijk octrooien, en via de projectwebsite etc.

Hoewel de genoemde toepassingsgebieden die in dit project worden onderzocht redelijk specifiek zijn (want gekoppeld aan de markten van de aangesloten industriële partners), kan de koolstofefficiënte technologie (aza-Michael chemie) na afloop van het project tot een veel groter aantal toepassingen en markten worden uitgebreid, zoals recyclebare/afbreekbare poly-urethanen, epoxyharsen, etc.

Publicaties