Project

Chrysant met verrood koeler telen

Verduurzamen van de chrysantenteelt door het inzetten van LED belichting met schakelbaar verrood aan het einde van de dag in combinatie met warmteterugwinning bij de vochtregeling. Door in de nacht koeler te telen wordt gestreefd naar een fossielvrije, duurzame Chrysantenteelt.

In de chrysantenteelt gaat de ontwikkeling van telen met SON-T naar telen met hybride belichting  (LED+SON-T) en vervolgens naar telen onder full LED snel.  Dit proces is versneld door de hoge energieprijzen. Verduurzamen van de chrysantenteelt door het inzetten van LED belichting met schakelbaar verrood aan het einde van de dag in combinatie met warmteterugwinning bij de vochtregeling. Door in de nacht koeler te telen wordt gestreefd naar een fossielvrije, duurzame Chrysantenteelt. Verrood aan het einde van de dag lijkt in de winter nodig om meer lengtegroei te genereren en een betere bladkwaliteit te geven.  Daarnaast wordt insectengaas toegepast om motten en wantsen te weren.

Twee hoofdrassen

Er worden twee hoofdrassen gebruikt in het onderzoek Chic en Pina Colada en er wordt jaarrond geteeld. Voor de LED is de totale energie-input van 150 kWh/(m2.jaar). Het warmtegebruik is 10 m3/(m2.jaar), die kan worden geleverd uit warmteoogst van de actieve ontvochtiging (met een kleine buffer) en 30 kWh/(m2.jaar) aan elektriciteit voor de warmtepomp. Door gebruik van verneveling wordt overdag het ventilatievoud en daarmee de CO2-dosering beperkt, zodat niet meer dan 20 kg/m2.jaar aan CO2 nodig is. Er wordt een teelt scenario beschreven op basis van model berekeningen met een input van 100 kWh/(m2.jaar). Onderzocht wordt wat het effect van alle aanpassingen in de teeltstrategie is op verdamping, lichtbenutting en reactietijd.

Publicaties