Project

Chrysant onder LED (WUR deel)

De combinatie van actieve ontvochtiging met warmteterugwinning, verneveling, insecten gaas, gelimiteerde CO dosering en belichting met LED optimaal inzetten voor een energiezuinige duurzame chrysantenteelt

In het project Vochtbeheersing en LED pijlers voor duurzame Chrysantenteelt worden zoals het er nu uitziet goede stappen gezet om onder full led goede chrysanten te telen. De takgewichten voor Baltica zijn in de winterteelt gemiddeld 97 gram met tot 15 cm een enkel bruinblad. Bij Chic was in de winterteelt de start erg ongelijk en dat is te zien in een lager takgewicht (80 gram) met een grote spreiding. De strategie om met een hogere etmaal temperatuur te telen om het gebrek aan stralingswarmte te compenseren lijkt goed te werken, maar zal in een herhaling bevestigd moeten worden.

Het accent ligt in de proef uitvoering nu vooral op de vochtbeheersing en op de LED toepassing. Daarbij blijkt dat er nog een stuk warmtevraag in de winter overblijft. De uitdaging is om middels een aanpast stookprofiel warmte langer vasthouden en lagere minimum temperatuur in de nacht -  en betere warmteterugwinning bij de vochtbeheersing in combinatie met de nieuwste generatie energiezuinige lampen te komen tot een teelt waarbij geen fossiele energie meer nodig is.

Belangrijke factor daarbij is de ontwikkeling naar efficiëntere  LED lampen, wat gevolgen heeft voor de warmte balans van een kas. In het project 2019-2020 dat nu loopt is gewerkt met 185 mol.m2;.s1;  LED deels R/B en deels R/W/B.  In de praktijk worden nu niveaus van 210-230 mol.m2;.s1;  geïnstalleerd om een constante productie te realiseren. Door de huidige installatie te vervangen door de nieuwste generatie LED kan met een gelijke input aan elektriciteit dit niveau worden bereikt.  Daardoor zal de energiebalans van de kas wel veranderen en dat is een uitdaging voor fossielvrij telen.

De bestrijding van trips vormt een constant aandachtspunt in de gewasbescherming. In deze proef kunnen strategieën zoals met Orius worden getest. Dit kan in samenspraak met de BCO.

Publicaties