Project

CichOpt

Het doel van dit project is innovatieve bio-raffinage processen te ontwikkelen om Cichorium reststromen te verwaarden. Het gaat om industriële cichorei, witlof, Radicchio Rosso en andijvie. Deze gewassen zitten ook in het assortiment van Nederlandse veredelaars, telers en processors.

Potentie

Nederland vormt samen met België en Frankrijk het belangrijkste gebied waar industriële cichorei, witlof, Radicchio Rosso en andijvie worden geteeld, en in dit gebied is het ook een belangrijke groente. Jaarlijks wordt meer dan 400.000 ton wortel-materiaal van witlof als afval geproduceerd, dat nu gebruikt wordt als dierenvoer of bio-energy feedstock, terwijl dit materiaal vol met bioactieve stoffen zit, met een flinke marktpotentie.

Project

In de eerste fase van het project zullen de reststromen van witlof en andere Cichorium variëteiten systematisch op interessante inhoudsstoffen worden geëvalueerd, zowel analytisch als op bioactiviteit. Biomassa van deze planten is rijk aan voedingsvezels, vrije suikers, bioactieve sesquiterpeen lactonen en polyfenolen, en hebben met name potentie voor voeding, dranken en cosmetische toepassingen.

Voor het meest veelbelovende uitgangsmateriaal zullen vervolgens bioraffinageprotocollen ontwikkeld worden, gericht op food, beverages, cosmetics en green chemical building blocks. Streven is om compatibele processen te ontwikkelen zodat via opeenvolgende raffinages meerdere producten gewonnen kunnen worden.

Valorisatie

CichOpt wil laagwaardige restromen opwaarderen, zodat er betere mogelijkheden voor valorisatie ontstaan voor de telers van witlof. Het project kent een Stakeholder Group (gebruikerscommissie) waar vooral Nederlandse en Belgische veredelaars, telers en processors in zitten.

CichOpt is een project in het ERA-net FACCE-SURPLUS programma van de EU. Financiering van de partners gebeurt via de nationale subsidieverleners (NWO in NL). Het project kent zes partners en wordt gecoördineerd vanuit België. De Nederlandse Partner is WPR. De totale subsidie is 1178k waarvan 250k aan WPR.

                                                                                               

Publicaties