Project

Circulariteit in de bouw ter bevordering van biodiversiteit

Voor 2030 wil het kabinet het gebruik van primaire abiotische grondstoffen halveren door middel van een transitie naar een circulaire economie. Onderzoek rondom circulaire economie en voetafdrukken richt zich voornamelijk op broeikasgassen en materialengebruik en minder op de effecten van circulaire strategieën op landgebruik en biodiversiteit.

Door strategieën voor een circulaire economie toe te passen in de bouwsector, kan deze duurzamer worden en bijdragen aan doelen, zoals het verminderen van energiegebruik, verlagen van emissies van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen en verminderen van druk op de biodiversiteit. Circulaire opties kunnen worden toegepast op de inputgrondstoffen en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op verandering van de vraag naar producten (substitutie van abiotisch naar biotisch grondstoffen), verandering van grondstofherkomst, reductie en (her)gebruik van materialen en daardoor vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen. Vanuit een systeemperspectief zijn dit handelingsopties voor circulaire strategieën in de bouwsector.

Publicaties