Project

CISUTAC

CISUTAC werkt aan het wegnemen van barrières om de transitie naar circulair textiel en kleding te bevorderen en de milieu impact van de sector te minimaliseren voor polyester, katoen en cellulosevezels door het ontwikkelen van duurzame, nieuwe en inclusieve grootschalige EU waardeketens.

CISUTAC werkt aan het wegnemen van barrières om de transitie naar circulair textiel en kleding te bevorderen en de milieu impact van de sector te minimaliseren voor polyester, katoen en cellulosevezels door het ontwikkelen van duurzame, nieuwe en inclusieve grootschalige EU waardeketens.

Om tot meer circulair textiel te komen worden sorteer, re-use en recycling technologieën verbeterd vanuit technisch, sectoraal en sociaal economisch perspectief. Hiervoor worden semi-geautomatiseerde werkstations ontwikkeld, infrastructuur en materiaalstromen geanalyseerd, sorteertechnieken verbeterd, bijv. dmv AI, Machine learning, human robotics, en interventies opgezet met consumenten. Vervolgens is er aandacht voor de acceptatie door participatie van toonaangevende bedrijven en consumenten. Dit onderdeel omvat activiteiten die circulair gedrag van consumenten monitoren, in co-creatie met consumenten interventies ontwerpen, businessmodellen ontwikkelen en werken aan de lokale inbedding. Om tot goede implementatie te komen wordt er aangesloten bij lopende initiatieven. Daarnaast worden er trainingsactiviteiten verzorgd en wordt er LCA-analyse uitgevoerd. Het project zal impact hebben op sorteren, vezel naar vezel recycling en reparatie, met een geschatte reductie van 975kton CO2eq per jaar voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. WR levert bijdrage aan deel van deze onderdelen en is WP trekker van het sociaal economisch onderzoek.

Publicaties