Project

Climate Farm Demo (cofin)

In de Europese Green Deal is uiteengezet hoe Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent kan worden. Op EU- en nationaal niveau zijn hiervoor verschillende doelstellingen, kaders en mechanismen ontwikkeld om de EU beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering. Dit betekent ook dat de landbouwsector nieuwe oplossingen in de praktijk moet toepassen gericht op klimaatadaptatie en-mitigatie. Belangrijk daarin is het testen en toepassen van innovatieve klimaat slimme oplossingen, waarbij bijzondere aandacht gewenst is voor de mogelijke replicatie en overdracht ervan tussen boeren, regio's en lidstaten.

Climate Farm Demo richt zich op klimaatadaptatie en -mitigatie. Het is gericht op het versnellen van de opname van innovaties door boeren en tuinders door het demonstreren van deze innovaties op praktijkbedrijven, het leren van elkaar en het verbinden van innovatievragen met kennispartners. Climate Farm Demo is een fors Europees project met liefst 80 partners uit 27 Europese landen en een looptijd van 7 jaar.

In het project worden o.a.:

  • Een netwerk gevormd van 1500 demo-bedrijven in 27 Europese landen waarbij kennisontwikkeling en uitwisseling plaats vindt binnen en over de landsgrenzen. Dit gebeurt per klimaatgebied, soort agrarische sector en op 12 verschillende adaptatie- en mitigatiethema’s.
  • De pilot-demo-boeren worden ondersteund en begeleid bij het implementeren en demonstreren van de Climate Smart Farming-praktijken;
  • Er worden 10 Living Labs opgericht en begeleidt gericht op co-creatie van specifieke oplossingen voor hardnekkige regio-gebonden klimaatuitdagingen;
  • Ter vergroting van de impact wordt gewerkt aan standaardisatie en uitrol van klimaat- en carbon tools en verkenning en uitwisseling van beloningsmechanismen die kunnen helpen in de beoogde transitie.

Publicaties