Project

Communicatie & Afstemming stallen en mestopslagen

Dit project is een communicatieproject van WLR met partners en gaat over de communicatie over onderzoeksresultaten van het programma Integraal Aanpakken tussen betrokkenen.

De focus van dit communicatieproject ligt op het organiseren van een dialoog over de resultaten van de onderzoeken uit het programma Integraal Aanpakken op gebied van Stal-Mest. Hiervoor worden op gelijkwaardig niveau de volgende doelgroepen betrokken: o.a. melkveehouders, erfbetreders (voeradviseurs, loonwerkers, dierenartsen, adviesorganisaties), ketenpartijen, sectororganisaties (incl. regionale bestuurders), toeleverende, dienstverlenende partijen, stallenbouwers en financiers. Kortom, het gehele kennisnetwerk en de hele context rond de veehouderijbedrijven. Uitgangspunt daarbij is om samen te werken met bestaande organisaties, studieclubs, netwerken, etc.

 

Publicaties