Project

Communicatie Holland Innovative Potatoes

Holland Innovative Potato (HIP) is een publiek private samenwerking tussen LNV, de HIP vereniging van bedrijven en WU&R. Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling en productie systemen van aardappel. De doelstelling van HIP is om deze leidende positie te consolideren en tegelijkertijd invulling te geven aan de circulaire landbouw. Het onderzoek is verdeeld over 3 bouwblokken. BB1 gaat over productiesystemen en de interactie van de plant met de bodem. BB2 gaat over de ontsluiting van knol-kwaliteitseigenschappen uit kruisbare verwanten. BB3 gaat over de ontsluiting van ziekte en plaag resistentie bronnen uit kruisbare verwanten.

BB1 (interactie van de plant met de bodem) bestaat uit vijf work packages met een loopt van 2019-2023. De eerste vier work packages zijn gekoppeld aan vier TTW projecten uit een gezamenlijke call: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-nwo-domein-ttw-holland-innovative-potato/partnership-nwo-domein-ttw-holland-innovative-potato.html

  • BB1.1 The chemical communication between potato and cyst nematodes as a basis for sustainable improvement of potato yield.
  • BB1.2 Getting to the roots of stress resilience of potato plants.
  • BB1.3 Markers and models for yield in potato (MAMY)
  • BB1.4 Yield gap analysis for sustainable potato production
  • BB1.5 On vitality of seed potatoes

BB2 (knol-kwaliteitseigenschappen uit kruisbare verwanten) is in 2018 afgerond

BB3 (ziekte en plaag resistentie uit kruisbare verwanten) loopt van 2019 tm 2023 en bestaat uit 3 workpackages

  • BB3.1 Resistance to microbial pathogens
  • BB3.2 Resistance to nematodes
  • BB3.3 Resistance to insects

Publicaties