Project

Communicatie IJsselmeer

Voor het IJsselmeergebied worden oogst- en beheersregels bepaald naar aanleiding van modellen die we maken na bestandsbemonstering en verkregen ecologische gegevens (BO-43-119.01-001 en BO-43-119.01-020). Deze regels leiden vaak tot veel vragen bij de stakeholders en bezorgdheid bij de vissers. Om het proces van het implementeren van deze regels goed te begeleiden, stelt WMR een communicatieplan voor (dit naast de bijeenkomsten die al in BO-43-119.01-001 georganiseerd worden).

In het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied (brief van de minister van LNV naar de Tweede Kamer, d.d. 25 maart 2019) wordt via zes pijlers een roadmap geschetst naar een duurzame visserij in het IJsselmeergebied. In deze roadmap IJsselmeer zit een sterke stakeholdercomponent verankerd. WMR is gevraagd om zorg te dragen voor de communicatie en interactie met en tussen de stakeholders gedurende het hele proces. De taak van WMR in deze communicatie bestaat onder andere uit communicatie over de nieuwe oogstregels en de nieuwe bemonsteringen. WMR heeft nu een communicatieplan voor dit traject gemaakt.

Publicaties