Project

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) beoogt de feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland voor de professionals op deze terreinen te ontsluiten. Dit gebeurt via de website www.clo.nl. Wageningen Research werkt voor dit project samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze samenwerking is in 2018 vastgelegd in een convenant.

De WOT Natuur & Milieu draagt zorg voor de update van jaarlijks circa 30 indicatoren (van de in totaal meer dan 60 waarvoor WUR verantwoordelijk is) op het Compendium voor de Leefomgeving (www.clo.nl). De indicatoren vormen de basis/achtergrondinformatie bij de Balans van de Leefomgeving die PBL eens per twee jaar uitbrengt. Het project bij Wageningen Research (i.c. WOT Natuur & Milieu) betreft de coördinatie, aansturing en de uitvoering van de activiteiten die bij de WOT Natuur & Milieu, Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research en een aantal gegevensleverende organisaties worden uitgevoerd. Ook afstemming met CBS, PBL en RIVM  in natuurredactie, ruimteredactie, projectteambijeenkomsten en stuurgroepvergaderingen maken deel uit van dit project.

Publicaties