Project

Complex Adaptive Systems

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. In het Natuurpact zijn provincies nu verantwoordelijk. Het Rijk en de Provincies hebben het PBL gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren: Hoe pakken de provincies hun nieuwe taak op? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden de afgesproken doelen en ambities gehaald? Dit gebeurt via een 'Lerende Evaluatie.'

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. In het Natuurpact zijn provincies nu verantwoordelijk. Het Rijk en de Provincies hebben het PBL gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren. Daarnaast zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen in het natuurbeleid. De verbreding en decentralisering van het natuurbeleid vraagt om een nieuwe vorm van modellering die rekening houdt met veranderende omstandigheden, leren en interacties tussen verschillende actoren. Complex Adaptive Systems (CAS)-modellering met een agent-based model (ABM) zou deze mogelijkheden kunnen bieden. De mogelijkheden voor de toepassing van CAS-modellering met ABM als basis voor evaluatie van het natuurbeleid zullen in dit project worden verkend.

Publicaties