Project

Conjunctanalyse en modelleren visuele aspecten sierteeltproducten

De Europese consument geeft al een aantal jaar op rij minder uit aan bloemen en planten. Een reactie van de sector op deze bedreiging kan niet langer meer wachten.

Het tij keren

Daarom willen wij, analoog aan de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij groenten, nu ook in de sierteelt het tij gaan keren door een nieuwe aanpak van waardecreatie te gaan opzetten. Ons doel is modellen te gaan ontwikkelen waarmee veredelaars en telers van uiteindelijk alle sierteeltgewassen beter kunnen gaan anticiperen op de wensen van groepen consumenten. Dit soort modellen is al ingeburgerd in de groentesector.

Voor het opzetten van zulke modellen in de sierteelt is echter aanvullend fundamenteel onderzoek nodig. Met o.a. fMRi en pupildilatatie gaan wij daarom de processen die zich in het brein afspelen analyseren en deze linken met de expressie van emoties en consumentenpreferentie (liking). Hiermee kunnen wij efficiëntere panels opzetten die emoties en liking goed kunnen waarnemen. Vervolgens gaan we de relatie tussen objectieve visuele aspecten en gepercipieerde liking modelleren, zodat er tools voor veredelaars en telers beschikbaar komen waarmee ze zich beter te kunnen richten op de wensen van groepen consumenten. Dit gaat leiden tot meerwaardecreatie, minder afval en meer consumer satisfaction.

Voor dit onderzoek is een multidisciplinair team opgezet van sensorische onderzoekers (Wageningen University & Research Glastuinbouw), een vooraanstaande bloemist die gewend is de bloemen en planten op emotie te beoordelen (Zomers), psychologen die gespecialiseerd zijn in het waarnemen en beschrijven van emoties (vakgroep marktkunde, Wageningen University & Research) en hersenonderzoekers van het UMCG (Groningen), die de processen kunnen beschrijven die zich bij liking in het brein afspelen.

Publicaties