Project

Consignatiediensten

Het is voor de overheid essentieel dat Wageningen Bioveterinary Research een piketdienst heeft, die zorgt dat Wageningen Bioveterinary Research altijd bereikbaar is voor overleg en advies m.b.t. verdenkingen van aangifteplichtige ziekten of andere dreigingen en waar nodig voor het uitvoeren van (spoed)diagnostiek.

Het project financiert de organisatie van de 24-uurs/7 dagen per week bereikbaarheidsdienst voor overleg m.b.t. verdenkingen, advisering etc. en een beschik­baarheid van het personeel buiten reguliere werktijden indien het noodzakelijk wordt geacht (spoed)diagnostiek uit te voeren. Hierin is tevens ruimte om personeel dat deel uitmaakt van de “achterwacht” (verdenkingendiagnostiek buiten reguliere werktijd) voldoende training te geven om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, voor zover deze training niet al is afgedekt binnen andere WOT-projecten of door het routinematig uitvoeren van de diagnostiek.

Publicaties