Project

Consumer Value

Kringlooplandbouw is nog een nieuw concept voor consumenten. Door consumenten te betrekken bij innovaties in de kringlooplandbouw, proberen we niet alleen inzicht te verkrijgen in wat consumenten willen, maar ook innovaties te realiseren die steun en acceptatie hebben in de markt.

Voor de transitie naar gezonde en duurzame circulaire economie zijn zowel veranderingen nodig in de productie als in de consumptie. Op dit moment zijn er volop activiteiten aan productie zijde en ook is circulaire economie een onderwerp van discussies bij experts, overheid en ngo's. Echter de rol van consumenten is cruciaal, maar nu nog beperkt en in onderzoek onderbelicht.

Doel

Het doel van het project is om samen met de consument een deel van het innovatietraject in de kringlooplandbouw te doorlopen en daarvan te leren voor vervolg innovaties. Het doel wordt nog bepaald met de opdrachtgever, het zou ook kunnen zijn dat er een kwantitatieve studie wordt gedaan naar consumentendoelgroepen op basis van duurzaamheidsgedrag en attituden. Dit levert aanknopingspunten hoe deze consumentengroepen te betrekken in de kringlooplandbouw.

Inzichten uit de verkennende KB studie Total use naar consumentenperceptie van circulaire economie en aantal voedsel gerelateerde initiatieven worden benut bij de onderzoeksopzet.

Onderzoeksopzet

In deze studie gaan we voor één of twee initiatieven in de vorm van enkele interactieve sessies met zowel participatie van experts als consumenten een aantal stappen in van het innovatietraject doorlopen. Gezamenlijk zullen de participanten onderdelen verkennen en selecteren wat de best passende oplossingen zijn.

Deze consumentgeoriënteerde aanpak draagt bij aan het vormgeven van het initiatief om tot een acceptabel concept te komen. Daarnaast zullen de ervaringen en inzichten vertaald worden naar handvaten/check list voor Circular Food Design.

Mocht er gekozen worden voor doelgroepinvulling dan zal er op basis van bestaande vragenlijsten een kwantitatief consumentenonderzoek met vragenlijsten worden gedaan waarmee er doelgroepen bepaald worden.

 

 

 

Publicaties