Project

Contrafinanciering EURL voor residuanalyse verordening (EG) nr 882/2004 (hormonen, sedatieven en mycotoxinen)

Het EURL harmoniseert en verbetert de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch chemisch onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van hormonale stoffen in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong in de EU lidstaten. NRLs in en buiten Europa worden geholpen bij implementatie van EU regelgeving. Om dit bereiken wordt onderzoek gedaan, trainingen en workshops gegeven en een ringtestprogramma georganiseerd.

Doelstelling

Het harmoniseren en verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van het analytisch chemisch onderzoek naar de aanwezigheid van residuen van hormonale groeibevorderende stoffen, mycotoxinen en sedativa in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong in de EU-lidstaten. Het initiëren van, en meedenken over wijzigingen in de regelgeving op Europees niveau. Door middel van onderzoek, organisatie van ringtesten, trainingen en workshops worden NRL's in en buiten Europa geholpen bij de implementatie van EU-regelgeving op dit gebied.

Werkwijze

Binnen de algemene doelstelling van de EURL’s vindt jaarlijks een detaillering plaats van het werkprogramma ten aanzien van methodeontwikkeling, borgingswerkzaamheden en onderzoek.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een bijdrage aan de effectiviteit en kwaliteit van de residucontrole in de Europese Unie. De producten van het project zijn adviesrapporten aan de Europese Commissie, rapportages over georganiseerde ringtesten en onderzoeksrapportages.

Publicaties