Project

Coördinatie thema Natuurinclusieve Visserij

Dit project richt zich op het coördineren en de communicatie van het onderzoek binnen het thema BO-43-023.02 Natuurinclusieve visserij.  

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan kennis dat ondersteuning biedt bij het maken van beleidskeuzes. Er zijn om deze redenen middelen beschikbaar gesteld aan Stichting DLO om het ministerie te voorzien van kennis / onderzoek rondom visserij en aquacultuur. Deze middelen worden ingezet voor het beantwoorden van beleidsondersteunende vragen. De middelen voor visserij en aquacultuur zijn opgenomen in het beleidsondersteunend onderzoeksthema BO 20-010 Verduurzaming Visserij. Rondom deze middelen is coördinatie en communicatie van cruciaal belang.   

De coördinatie van de verschillende onderzoeken vindt plaats door continue monitoring van de financiële projectresultaten. Daarnaast door monitoring op de cohesie tussen projecten ten behoeve van het gehele thema en efficient verloop van het onderzoek. Afstemming van de inhoudelijke voortgang van de projecten gebeurt in gesprekken met de  betrokken projectleiders. Het relatiebeheer krijgt vorm door regelmatig contact tussen contactpersonen van het Ministerie van LNV en de clusterleider van Wageningen University & Research. Eenmaal per jaar wordt een middag georganiseerd om de resultaten van de onderzoeken de presenteren aan de betrokken beleidsdirecties.

Publicaties