Project

Coördinatie thema Transitie naar Duurzaam en Gezond Voedselsysteem

Jarenlang heeft de ontwikkeling van het voedselsysteem in Nederland in het teken gestaan van productiemaximalisatie, kostprijsminimalisatie en technologische ontwikkeling. Voor een aantal producten (met name dierlijke producten uit de intensieve veehouderij) is een kostprijsminimalisatie strategie echter een doodlopende weg.

Het maken van een kostprijsminimalisatie strategie een doodlopende weg, omdat we daarmee een van importen afhankelijk voedselsysteem hebben ontwikkeld terwijl onze kostprijs al lang niet meer concurrerend is op de wereldmarkt. Daarnaast kunnen de technologische verbeteringen vanuit sectoroogpunt mogelijk wel baanbrekend zijn, maar vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen deze volledig onwenselijk zijn.

Als we op deze schaal doorgaan met agrarische productie in Nederland zal in 2050 ongeveer 50% van de Nederlandse CO2 ruimte door de veehouderij worden ingenomen. Dat is onwenselijk, dus het is noodzakelijk dat het voedselsysteem transformeert naar een nieuw systeem.

Daarnaast zijn consumenten in de afgelopen decennia steeds meer samengestelde producten gaan eten. Vanwege houdbaarheid en productpreferenties zijn samengestelde producten, als de ideale gezondheidsdoelstellingen worden aangehouden, vaak te zout, te zoet en te vet. Voor individuele fabrikanten is het erg moeilijk om deze tendens te doorbreken. Een nieuw systeem moet worden ontwikkeld, waarmee fabrikanten gezamenlijk gezondheidsverbeteringen kunnen doorvoeren. In het nieuwe voedselsysteem, dat wordt geambieerd, zal in ieder geval rekening moeten worden gehouden met de duurzaamheid van productie en met de gezondheid van producten.

Projectopzet

In dit project gaan we verder uitwerken hoe het ideale duurzame en gezonde voedselsysteem eruit ziet, welke rollen de verschillende stakeholders in dit systeem hebben en welke lock-ins deze verandering in de weg staan. Op dit vlak zijn al verschillende initiatieven gaande zoals de Transitiecoalitie, waarin bedrijven zich verenigd hebben. Een deel van die bedrijven is ook actief op het gebied van voeding.

Publicaties