Project

Crisis organisatie

Het project beoogt de crisisorganisatie van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) zodanig vorm te geven en te behouden dat WBVR in staat is om elke vorm van een dierziekte in Nederland of een dreiging daarvan het hoofd te kunnen bieden.

Daarbij moeten de afspraken (SLA’s) met de NVWA kunnen worden nagekomen en moet WBVR bij een uitbraak in staat zijn in een korte periode op te schalen naar een maximum niveau.

Hiertoe is het niet alleen belangrijk dat alles wordt vastgelegd in draaiboeken, dat er oefeningen worden gehouden en dat de voorraden op peil zijn, maar ook dat de infrastructuur en logistiek van het instituut van dien aard zijn dat met een beperkte inspanning het maximale resultaat kan worden bereikt.

Het project draagt bij aan een deel van de kosten voor het in stand houden van de WBVR crisisorganisatie. Het overige deel wordt gefinancierd door de opbrengsten uit opdrachten (diagnostiek voor derden, certificeringsonderzoek e.d.).

Publicaties