Project

CropBooster-P

CropBooster-P is een zogenaamde Coordination and Support Action (CSA) waarin een internationaal consortium uit 8 landen, gecoördineerd door Wageningen Research, een roadmap gaat opstellen waarin de mogelijkheden worden beschreven om onze landbouw- en tuinbouwgewassen toekomstbestendig te maken.

Deze roadmap wordt opgesteld via workshops, literatuurstudies en publieke consultaties. Het eindresultaat van het project zal worden aangeboden aan de Europese Commissie als advies en ondersteuning voor toekomstig beleid op het gebied van onderzoek, voedselzekerheid en klimaat. Daarmee levert dit project belangrijke input voor de toekomstige EU onderzoekagenda en Europese onderzoeksfinanciering. Dit is in eerste instantie relevant voor het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven, maar op termijn zal de gehele sector profiteren van de beschikbaarheid van toekomstbestendige gewassen voor land- en tuinbouw.

Centrale vraag

Hoe kunnen we toekomstige landbouw- en tuinbouwgewassen ontwikkelen die een zeer hoge opbrengst combineren met een zo laag mogelijk gebruik van mineralen en van water? En wat zijn daarin de belangrijke aangrijpingspunten voor toekomstig onderzoek?

Tevens dienen deze gewassen bestand te zijn tegen de effecten van de klimaatverandering, en mogen er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit en de voedingswaarde van deze gewassen. Naast een uitgebreide analyse van de technische mogelijkheden om deze gewassen te ontwikkelen, zal in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, akkerbouwers en tuinders, eindgebruikers en andere sociale actoren worden onderzocht wat het maatschappelijke draagvlak zal zijn voor de toekomstige introductie van deze gewassen.

Publicaties