Project

Cumulatie

Wanneer verschillende menselijke activiteiten opgeteld een effect veroorzaken, is er sprake van cumulatie. In dit project wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van cumulatieve-effecten-beoordelingen in het mariene milieu met als doel strategisch beheer (inclusief ruimtelijke ordening op zee) advies te kunnen geven.

Goede milieutoestand

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel Europa's zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen en ervoor te zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter hebben, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van veilige, schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische diversiteit en dynamiek. Het uiteindelijke doel is het bereiken of behouden van een goede milieutoestand van het mariene milieu uiterlijk in het jaar 2020. De goede milieutoestand wordt hoofdzakelijk bepaald door een veelheid van drukfactoren die uitgaan van de verschillende economische activiteiten die op zee worden ondernomen. Deze drukfactoren kunnen zeer verschillend van aard zijn, in tijd en ruimte strikt gescheiden, en toch dezelfde populaties en/of ecologische processen beïnvloeden.

Informeren

Cumulatieve-effecten-beoordelingen (cumulative effect assessments, CEA) kunnen gebruikt worden om de politiek en beheer te informeren over welke menselijke activiteiten het meest bijdragen aan het risico dat de KRM-doelstellingen niet gehaald worden en waar beheer zich op moet richten.

Deze opdracht is er op gericht een gemeenschappelijk en geconsolideerd CEA-kader te ontwikkelen om CEA in verschillende strategische planningen (inclusief ruimtelijke ordening van de zee) te implementeren en rekening te houden met de verschillende instellingen met betrekking tot gegevens, kennis en besluitvormingsprocessen.

Publicaties