Project

Data-limited operating models via Approximate Bayesian Computation

Quantitative fisheries advice is increasingly expected to be able to evaluate the performance and risks of different management regimes under a larger range of natural and environmental dynamics. This is more challenging for stocks for which data is limited e.g. rays, turbot, brill, horse mackerel, species often caught by flyshoot fishers, and Lake IJssel species. Standard population models require data, such as extensive age and length data, that is not available, or is uninformative, for many stocks of commercial interest. Methods that combine the existing crude catch and survey data with other relevant information, while quantifying the uncertainty in our knowledge, would facilitate implementing Management Strategy Evaluation for the analysis of the performance of management procedures for these stocks that will lead to more precise management advice with less risk to overexploitation.

Het evalueren van de effecten van beheeropties op soorten met beperkte gegevens is essentieel voor de implementatie van een compleet visserijbeleid dat alle elementen van het ecosysteem omvat. Het uitbreiden van de MSE-benadering tot bestanden met beperkte gegevens zal een substantiële stap zijn in de richting van een volledige afweging van de effecten van de visserij op het hele ecosysteem. In het algemeen kan een robuuster beheersadvies worden ontwikkeld dat de duurzaamheid van de visserijactiviteiten op alle bestanden in een veranderend mariene milieu beter kan waarborgen.

Publicaties