Project

Data management

Het doel van dit project is om de huidige database van Slim Landgebruik aan te vullen met de gegevens uit 2018 die nog niet in de database staan, en aan te vullen met de gegevens die verzameld worden in 2020. De database moet in de toekomst voldoen aan de kwaliteitseisen van zowel Wageningen Environmental Research als LNV. Hiervoor is het nodig een kwaliteitssysteem op te zetten. In 2020 zal hier een start mee worden gemaakt.

Binnen het programma Slim Landgebruik zorgt dit project voor het borgen van de kwaliteit van alle data die binnen het programma worden verzameld.

 

Publicaties