Project

De keerzijde van integraliteit

In beleid en in kennisproducten wordt geroepen om een integrale aanpak, om de complexe vraagstukken rond natuur en biodiversiteit het hoofd te kunnen bieden. Dit project onderzoekt de keerzijde van beleidsintegratie: de bestuurlijke en organisatorische risicos en dilemmas en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Beleidsintegratie wordt steeds vaker gezien als antwoord op de toenemende complexiteit in het omgevingsbeleid. Door opgaven op gebiedsniveau met elkaar te verbinden kan afwenteling worden voorkomen en synergie en samenwerking tot stand komen tussen natuurbeleid, klimaatbeleid, waterbeleid enz. Afstemming tussen beleidsopgaven tot stand brengen is echter niet makkelijk. Beleidsmakers schrikken vaak terug voor de extra complexiteit en lange processen die beleidsintegratie met zich mee brengt. PBL en WOT hebben nog onvoldoende oog voor de bestuurlijke en organisatorische dilemmas en risicos die samenhangen met beleidsintegratie. Dit project beoogt het inzicht hierover te vergroten zodat PBL en WOT tot realistischer aanbevelingen kunnen komen waarmee het streven naar beleidsintegratie beter hanteerbaar wordt in de beleidspraktijk.

Publicaties