Project

De kwetsbaarste groepen in Ethiopië en Somaliland weerbaarder maken

Jonge mannen als Tesfaye uit Ethiopië en Mahmoud uit Somaliland en hun vrienden behoren tot de kwetsbaarste groepen in hun land en zijn hard getroffen door de coronacrisis. Tesfaye komt uit de Ethiopische hooglanden, heeft geen vast inkomen en is door zijn familie naar het 500 kilometer verderop gelegen sesamteeltgebied van Humera gestuurd om daar te gaan werken voor sesamzaadboeren. Dat is immers één mond minder om te voeden. Maar Tesfaye heeft weinig geluk. Als arbeidskracht zonder contract zit er niks anders op dan langs kant van de weg te wachten in de hoop te worden opgepikt door een boer die op zoek is naar goedkope arbeidskrachten. Door de coronacrisis liep de sesamproductie terug. Daarnaast werd Tigray getroffen door een burgeroorlog. Tesfaye verdiende hierdoor amper genoeg geld voor een dagelijkse maaltijd.

Mahmoud komt uit een pastorale gemeenschap. Door droogte en overbegrazing hebben pastorale en agrarische gemeenschappen steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Daarnaast hebben burgerconflicten in Somaliland ertoe geleid dat de kans op onderwijs en alternatief werk is afgenomen. Mahmoud is daarom naar de stad getrokken - want dat is één mond minder om te voeden - om te zoeken naar stukwerk. En dat is in tijden van COVID-19 nog lastiger dan normaal.

Beide jonge mannen gingen op zoek naar groener gras maar kwamen bedrogen uit. Wat ze aantroffen was een dorre boel, veroorzaakt door een opeenstapeling van crises. Zij behoren tot de kwetsbaarste groepen in Afrika. De vraag rijst daarom of we iets kunnen doen om ze weerbaarder te maken, zodat ze beter opgewassen zijn tegen deze dagelijkse realiteit.

Binnen deze context is Wageningen University een onderzoek gestart naar de impact van heftige gebeurtenissen zoals COVID-19 op de kwetsbaarste groepen, die het in de toekomst waarschijnlijk nog zwaarder zullen krijgen. In het kader van de onderzoeksopdracht werden drie methodes ontwikkeld waarmee zowel academici als hulporganisaties beter inzicht krijgen in de wijze waarop kwetsbare groepen in de samenleving reageren op een crisis en de mogelijkheden om ze weerbaarder te maken. Deze methodes zijn aan de hand van twee casestudy's getest (arbeidsmigranten in de sesamsector in Ethiopië, werkloze migrerende jongeren uit pastorale gemeenschappen in Somaliland). De omschreven concepten en methodes zijn verdeeld over zes rapporten, die in belangrijke mate op elkaar voortbouwen (zie figuur 1).

De bovenstaande bevindingen zijn samengebracht in “Enhancing the resilience of those most vulnerable to (food) system shocks – Synthesis paper”.

Het onderzoek, dat plaatsvond tussen oktober 2020 en maart 2021, werd gefinancierd door het onderzoeksprogramma "Food Security and Valuing Water" van Wageningen University & Research, dat wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De auteurs hopen echt dat de onderzoeksbevindingen nieuwe inzichten opleveren voor hulporganisaties die jonge mensen zoals Tesfaye en Mahmoud willen helpen om weerbaarder te worden tegen de tegenslagen waarmee ze elke dag opnieuw te maken hebben.

Publicaties