Project

Deelname aan panels van EFSA, AOAC en CODEX Alimentarius

De internationale risicobeoordeling van contaminanten is belegd bij organisaties als EFSA, JECFA en CODEX. Deze organisaties leiden op basis van beschikbare gegevens blootstellingslimieten (health based guidance values) af en bekijken op basis van de mogelijke blootstelling of er reden is tot zorgen rond de gezondheid voor mens en dier. De organisaties maken gebruik van experts op het terrein van chemische analyses, exposure assessment, toxicologie, modellering en risicobeoordeling. WFSR beschikt over experts die hierin kunnen deelnemen.

Bij EFSA wordt onderscheid gemaakt tussen de Panels van experts die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de risicobeoordelingen, en werkgroepen die de Opinies voorbereiden.

Doelstelling

Doel van dit project is de deelname aan internationale panels en werkgroepen van internationale organisaties, zoals EFSA, AOAC en CODEX.

Werkwijze

Binnen dit project worden momenteel de volgende activiteiten ontplooid: Deelname aan werkgroepen van EFSA m.b.t. specifieke contaminanten Deelname aan het EFSA CONTAM Panel, dat zich bezig houdt met een breed scala van contaminanten in voedsel en voer, waaronder natuurlijke toxines, milieucontaminanten en verboden diergeneesmiddelen

Projectresultaat

De resultaten bestaan uit zogenaamde Opinies die worden gepubliceerd in The EFSA Journal en de basis vormen voor mogelijk vervolgacties vanuit de Europese Commissie in samenspraak met de lidstaten. Dit gebeurt met name wanneer EFSA oordeelt dat de marge tussen de actuele blootstelling en de afgeleide health based guidance value te klein is.

Publicaties