Project

Deelname speerpunt Synthetische Biologie

Binnen het WUR-thema Synthetische biologie is ook de safe-by-design strategie een belangrijk aandachtspunt, tezamen andere aspecten van Responsible Research Innovation. Binnen dit thema coördineert het WFSR de risico-analyse, waarbij WFSR de risico-analyse uitvoert ten aanzien van voedsel- en diervoederveiligheid, en het RIVM kijkt naar de milieuveiligheid. Deze aspecten worden in alle projecten van het programma meegenomen.

Verschillende toepassingen

Synthetische biologie, het herprogrammeren van biologische systemen, neemt een steeds belangrijkere rol in bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw en voedselbehoeften. Plantenrassen en dierpopulaties kunnen steeds sneller en nauwkeuriger genetisch aangepast worden met als doel hun diversiteit binnen en tussen soorten uit te breiden. Commerciële toepassingen in levensmiddelen en diervoeder, zoals efficientere productie van verschillende stoffen, zijn nu binnen handbereik. Binnen dit project worden de mogelijkheden van synthetische biologie in de praktijk getoetst. Gelijktijdig worden voedsel- en milieu veiligheidaspecten geanalyseerd.

Door al tijdens het ontwikkeling stadium van een product bewust te zijn van potentiele risicos op de gezondheid en het milieu kan een kader geformuleerd worden voor verantwoorde introductie van afgeleide producten. Inzichten zullen bijdragen aan adequate risico-beoordelingsstrategieën en evaluatie van huidige strategieën met als doel de veiligheid voor zowel producenten als eindgebruikers van nieuwe voedselproducten te waarborgen.

Publicaties