Project

Demokas KAS 2030 vervolg 4 afdelingen

Demonstratie en uitvoering van kasexperimenten in vier demo kassen in het IDC in Bleiswijk op een schaal van ca 350 m2. Met het geïntegreerd testen van emissie loze kassystemen. Het is inspiratiebron voor tuinbouwondernemers en het fungeert als eye-catcher gericht op de nog verdere versterking van het duurzaamheid imago van de sector.  

Het demonstratie project kas2030 heeft in de ruim anderhalf jaar dat er nu geteeld wordt laten zien dat er veel meer mogelijk is dan gedacht, is de veelvuldig terugkerende reactie van vele BCO-leden. Het doel van dit project; de emissie van CO2, water en nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken en uiteindelijk tot 0 te reduceren.

Zijn we dan al fossiel/emissie vrij? Nee zeker nog niet. Daarvoor zijn soms zeer gewas specifieke oorzaken te vinden maar er zijn ook diverse gewas overstijgende aspecten (vaak gewasgezondheid gericht) die een grote rol spelen.

Gewasgezondheid

Er is het afgelopen jaar in de aardbei en gerbera nog veelvuldig chemisch ingegrepen, vooral voor de beheersing van meeldauw. Dit had te maken met het feit dat we vanaf begin april ook een meeldauwgevoelig doordragerras in de aardbei hadden staan en in de gerbera is het ras Rich gevoelig. Een belangrijk leermoment om de toe te passen rassen strenger tegen het licht te houden. Overigens ligt de spuitfrequentie voor meeldauw beheersing in de praktijk beduidend hoger.

Water en Nutriƫnten

De waterloop is goed gesloten op de Freesia na. Dat teeltsysteem is niet goed waterdicht te maken waarbij de hoge grondwaterstand niet helpt. Door hoge fluor gehalten in het binnenkomende grondwater en de hoge gevoeligheid voor fluor van Freesia betekend dat hier niet gerecirculeerd kan worden. In de andere teelten wordt 100% gerecirculeerd en vind er vooralsnog geen ombouw van zouten plaats die tot enig probleem leiden. Lekkage vind alleen plaats via ongelukjes als weigerende pompen of in storing staande uitrusting waardoor voorraadbakken over kunnen lopen. Op de totale waterstroom is dit minder dan 1% (zover te traceren).

Energie

Stap 1 was op de gerbera na, het leren ontdekken van de kas en teelt met full LED belichting. We hebben lampen en we zullen ze ook gebruiken was de eerste gedachte bij de BCO-leden. In deze tweede winter wordt er al veel bewuster gebruik gemaakt van de belichting, wat in sommige teelten al tot een forse besparing op elektriciteit voor de lampen heeft geleid. Deze stap 2 is een echt leertraject.
De vervolgstappen die gemaakt moeten worden is het absolute energiegebruik verder terug te dringen.

Publicaties