Project

Design model for (peri-)urban greenhouse horticulture in Algeria

Algerije is voor groenten en fruit momenteel sterk afhankelijk van de productie in het zuiden van het land. De productie in het zuiden is niet duurzaam door de steeds grotere schaarste aan water en het transport over grote afstand dat nadelig is voor de kwaliteit van de producten en een te hoge CO2 footprint heeft. De Nederlandse ambassade wil in samenwerking met de Ecole Nationale Superieure Agronomic deze situatie verbeteren en heeft gevraagd om een studie uit te voeren naar een optimaal landbouwsysteem in het peri-urbane gebied in het noorden Algerije

Om deze situatie te verbeteren heeft Algerije behoefte aan een ontwerp voor de peri-urbane tuinbouw dat efficiƫnt is qua water, energie en ruimtebeslag en bereikbaar is voor de lokale tuinder.

Om tot dit ontwerp te komen wordt gebruik gemaakt vaan Adaptive Greenhouse Design, hierbij wordt op basis van info over klimaat, grondstoffen en economie een optimale kas ontworpen.

Publicaties