Project

DESIRA - Digitalisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas

DESIRA wil inzicht krijgen hoe digitale systemen kunnen bijdragen aan een versterkte positie van rurale gebieden in de EU. Het Desira consortium wordt gevormd door 25 kennisinstellingen, NGOs (Niet Gouvernementele Organisaties) en SMEs (kleine en middelgrote bedrijven) die actief zijn in 20 zogenaamde Living Labs verspreid over Europa.

Makkelijk toegang hebben tot verse voeding draagt bij aan een gezonde voedselkeuze van de stedeling. Echter, een makkelijke toegang tot vers voedsel is in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig met enerzijds een dominante agrofood sector en anderzijds een volle agenda van de consument. De COVID pandemie laat een groeiende behoefte vanuit de stad zien aan lokale verse producten. Het is echter niet vanzelfsprekend dat vraag en aanbod elkaar duurzaam vinden.

Digitale systemen kunnen nieuwe bruggen slaan tussen stad en haar ommeland, maar hoe? Deze vraag wordt in Nederland getest in het Living Lab Oosterwold. Oosterwold is een nieuwe wijk op de grens tussen stad (Almere en Metropool regio Amsterdam) en de agrarische Flevopolder. De bewoners van deze wijk zijn allemaal stadsboeren, want een belangrijk leefregel van Oosterwold is dat 50% van ieder woonperceel voedsel moet produceren. Living Lab Oosterwold verkent hoe digitale systemen enerzijds de toegang tot vers en lokaal voedsel uit Oosterwold in Almere kunnen vergemakkelijken. En anderzijds hoe deze systemen kunnen bijdragen aan een versterkte positie en verdienvermogen van de stadsboeren van Oosterwold. Living Lab Oosterwold kan daarmee als kennisvernieuwer optreden en nieuwe principes leveren voor toekomstige digitale systemen die bijdragen aan verbeterde stad-(omme)land verbinding in de rest van Europa.

Publicaties