Project

Detectie van bacterieel RNA

Biomarkers worden gebruikt om een nieuwe diagnostische RT-PCR test te ontwikkelen waarmee de aanwezigheid van bacterieel RNA in serum gedetecteerd kan worden en dus direct de aanwezigheid van het agens aangetoond kan worden.  

Rundertuberculose is een aangifteplichtige, zoönotische ziekte met een sluimerend verloop, die wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis (Mb). Hoewel Nederland sinds 1999 officieel vrij is van rundertuberculose, zijn er in de afgelopen jaren diverse uitbraken geweest die gerelateerd zijn aan de import van besmette runderen. De gangbare test om besmette dieren te identificeren is tuberculinatie, maar deze test kan in alle gevallen ongewenste uitslagen geven. In Nederland is m.n. het aandeel vals-positieve uitslagen groot, waardoor bedrijven onterecht voor langere tijd als verdacht worden aangemerkt.

Het doel van dit project is om een nieuwe diagnostische test op te zetten, waarbij de aanwezigheid van circulerend Mb RNA in serum aangetoond wordt. Hiervoor zal eerst bacterieel RNA uit gearchiveerd serum van experimenteel geïnfecteerde runderen gesequenced worden. Op basis van deze resultaten zullen nieuwe biomarkers geïdentificeerd worden die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een RT-PCR test. Deze test zal vervolgens verder gevalideerd worden met een grotere set sera monsters om de aanwezigheid van pathogene RNAs in natuurlijke geïnfecteerde dieren te bevestigen. De detectie van circulerend bacterieel RNA is een breed toepasbare methode om de diagnostiek van (m.n. intracellulaire) pathogenen te verbeteren.

Publicaties