Project

Developing assessment models for elasmobranchs

The Netherlands is responsible for providing advice on nine elasmobranch stocks in the North Sea. From these, six stocks are classified as category 3 stocks, i.e. advice is based on an indicative trend of available survey data. Groundfish surveys such as the IBTS and the beam trawl surveys (BTS) are the primary source of fisheries-independent data for elasmobranch stock assessment. These surveys, however, were primarily initiated to estimate the recruitment of the main exploited stocks and were not designed to inform on the populations of demersal elasmobranchs. Hence, gears used, timing of the surveys and distribution of sampling stations may not be optimal for informing on some species and/or life-history stages. Despite the notion that fishery-independent surveys sample few elasmobranch species with any degree of effectiveness, the ICES Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF) has not significantly changed the basis of assessment for most of its stocks in the last ten years.  A dedicated workshop on the use of surveys for elasmobranch assessments in 2020 defined criteria for representativeness of surveys to be included in stock assessment, evaluated the suitability of different survey indicators and explored different methods of combining surveys (ICES, 2021). On top of following the latest ICES guidelines on the assessment of data-limited stocks, WGEF applied recommendations of WKSKATE to the North Sea stocks. This implied that for some stocks (i.e. rjc.27.3a47d, sdv.27.nea and syc.27.3a47d) surveys were added to the assessment as these provide additional information on stock trends, while for spotted ray (rjm.27.3a47d) the UK(E&W)BTSQ3 was excluded as it did not meet the agreed criteria for representativeness for this stock. The group also agreed further development of approaches in terms of raising survey data to swept area estimates for elasmobranchs, methods to account for uncertainty in survey data and deriving confidence intervals of annual indices when

De meeste bestanden van kraakbeenvissen bevinden zich momenteel in ICES Categorie 3. Dit betekent dat voor het ICES advies aan de EC alleen de temporele trends van het vangstsucces van verschillende wetenschappelijke surveys gebruikt worden. Met deze methode worden er geen referentie punten geschat waardoor het moeilijk is om een inschatting te maken van de daadwerkelijke status van een bestand. Gezien het Europese visserijbeleid is er een groeiende behoefte aan informatie over de status van de bestanden ten opzichte van het MSY-niveau. Recent zijn dan ook verschillende data-arme bestandsschattingsmodellen voor elasmobranch onderzocht. Hoewel deze methoden veelbelovende resultaten hebben opgeleverd, zijn deze nog niet volledig aanvaard (of gebenchmarkt) omdat deze nog geen rekening houden met de specifieke levenscyclus van kraakbeenvissen en visserijdynamiek. In 2023 worden drie Noordzee bestanden, waarvoor Nederland verantwoordelijk is, gebenchmarkt. Dit project beoogd dan ook om bestandsmodellen verder te ontwikkelen zodat een schatting van bestandsstatus in relatie tot referentiepunten gemaakt kan worden. Verder zal op basis van de aanbevelingen van WKSKATE, benaderingen worden ontwikkeld om surveygegevens op te werken naar swept-area niveau zoals gebruikt voor vele andere bestanden en zal er een statistische methode ontwikkeld worden om betrouwbaarheidsintervallen te verkrijgen wanneer meerder surveys gecombineerd worden.

Publicaties