Project

Diagnostics for biorefinery of marine resources to animal health application

Laagtrofische mariene biomassa zoals zeewier en scheldieren zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van circulaire en klimaatpositieve voedselproductiesystemen. Sommige soorten biomassa bezitten naast voedingswaarde ook gezondheidsbevorderende eigenschappen. Er kan dan worden gedacht aan biostimulantia van zeewier en diergezondheidsbevorderende eigenschappen in schelpdieren. Met behulp van bioraffinage kan het mogelijk zijn om verschillende fracties van de biomassa te produceren, elk met hun toepassing, waardoor een hogere efficiëntie en maximale valorisatie van de grondstof worden behaald. Momenteel is er een gebrek aan diagnostische tests die kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van deze bioraffinageprocessen. De ontwikkeling en toepassing van deze diagnostische tests is van groot belang omdat hiermee ontwikkelingen op het raakvlak van bioraffinage en diergezondheid veel efficiënter en sneller kunnen plaatsvinden doordat de invloed en effectiviteit van processtappen direct kan worden gevolgd.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een bioraffinageproduct uit schelpdieren met een bioactieve eigenschap die het optreden van bloedarmoede in kweekvis vermindert. Hierbij wordt de diagnostiek om deze eigenschap te beoordelen toegepast en verder ontwikkeld. Omdat moet rekening worden gehouden met de voedsel- en voederveiligheid wordt ook een gevarenidentificatie op zowel grondstof als verwerking onderzocht.

Publicaties