Project

Dierenwelzijn: bedwelmen en doden van vis

Sinds de laatste jaren staat met name de boomkorvisserij in toenemende mate onder druk, onder meer vanwege ecosysteemeffecten van de vangstmethode. Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de afzet van visserijproducten  in gevaar komt door een verandering van consumentengedrag en een veranderde houding van grote afnemers.

Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen gaande die de discussie rond dierenwelzijn onlosmakelijk koppelen aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Sinds de laatste jaren komen er daardoor steeds meer vragen over wijze waarop de gevangen vissen worden gedood aan boord. Dit project zal de mogelijkheden inventariseren om vissen aan boord van zeevissersschepen diervriendelijk te bedwelmen en te doden en de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid ervan toetsen.

Publicaties