Project

DISCOVER: Ontwikkeling van innovatieve, duurzame materialen voor dakbedekking

In het project DISCOVER wordt gewerkt aan een duurzaam alternatief voor conventionele dakbedekkingen, zoals bitumineuze of synthetische dakbedekking. Het doel is een 100% biobased, milieuvriendelijk alternatief te ontwikkelen dat zowel op kwaliteit als op kosten kan concurreren met bestaande dakbedekkingsproducten. Wageningen Food & Biobased Research werkt hierbij samen met dakbedekkingsproducent Icopal en Stichting Daklabel.

Bestaande dakbedekkingen voor platte daken zoals bitumen of synthetische membranen zijn van hoge kwaliteit en kennen een lange levensduur, maar zijn voornamelijk gemaakt uit aardolie. Omdat deze fossiele grondstof eindig is en de winning, raffinage en gebruik ervan bijdraagt aan klimaatverandering, zijn er voldoende redenen om te kijken naar alternatieve materialen voor dakbedekking, waarbij de vereiste technische en functionele karakteristieken worden behouden.

Het grootste technische obstakel in dit onderzoek is dat biomassa minder waterbestendig en reactiever is dan bitumen. Met dit onderzoek willen we te weten komen hoe we dit probleem kunnen oplossen.
Projectleider Richard Gosselink, Wageningen Food & Biobased Research

Biobased dakbedekking

Het uiteindelijke doel van het project is de ontwikkeling van een 100% biobased, milieuvriendelijk alternatief  voor de bestaande bitumineuze daksystemen.

Het onderzoek zal zich met name richten op het bereiken van een goede mengbaarheid tussen de verschillende componenten in een dakbedekkingsmembraan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van formulerings- en conversietechnologieƫn, en van de huidige productie- en applicatiemethoden voor het maken van de traditionele bitumineuze dakbedekkingssystemen.

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research, dakbedekkingsproducent Icopal en Stichting Daklabel.

Meer lezen over project DISCOVER

Publicaties