Project

DISCOVER

In dit project wordt data gebruikt voor modellering van bronattributie van zoönosen en AMR in Europa. WBVR heeft data aangeleverd voor deze samenwerking van Campylobacter, Salmonella en E.coli, inclusief ESBL producerende E.coli stammen.

WBVR neemt deel aan het project OH-EJP DISCOVER, een Europees project waarin gewerkt wordt aan bronattributie van zoönosen en AMR. Een van de doelstellingen van dit project is het ontwikkelen van modellen voor multidirectionele verspreiding van AMR. Hieraan zal WBVR een bijdrage leveren vanuit het MADRA project. Het OH-EJP DISCOVER project is gestart met een kick-off meeting in Kopenhagen in februari. De eerste stap in het project is een inventarisatie van data. Vanuit WBVR zijn data aangeleverd voor Campylobacter, Salmonella en E.coli, inclusief ESBL producerende E.coli stammen.

Publicaties