Project

DNA identification of shellfish species and hybrids

In the annual WOT Shellfish stock assessments the common cockle (Cerastoderma edule) and Manila clam (Ruditapes philippinarum) are target species because of their importance for fisheries and as food for birds. Both species highly resemble other shellfish species, respectively the lagoon cockle (Cerastoderma glaucum, in lakes Grevelingenmeer and Veerse Meer) and grooved carpet shell (Ruditapes decussatus). Both cockle species can in theory be distinguished based on clearly documented characteristics, but they often appear to exhibit hybrid features making them very difficult to identify. They are known to be able to interbreed but it is unknown whether they actually hybridize in Dutch waters. For both carpet shells there are clearly defined characteristics for shell features and siphon features, but again there appear to be hybrid forms. Identification of carpet shells is even more difficult because often only their siphons are collected, without any shell fragments. Siphon may even resemble those of the pullet carpet shell (Venerupis corrugata) and false angelwing (Petricolaria pholadiformis). Such identification uncertainties, or even the existence of hybrid forms, may lead to significant errors in stock assessments.

In de jaarlijkse bestandsschattingen van schelpdieren in de Nederlandse kustwateren kan vaak moeilijk onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten kokkels (C. edule en de brakwaterkokkel C. glaucum) and tussen de Filipijnse tapijtschelp (R. philippinarum) en de inheemse tapijtschelpen (R. decussatus & V. corrugata). Voor de tapijtschelpen geldt bovendien dat vaak alleen de sifonen worden aangetroffen, zonder schelpresten. Voor zowel kokkels als tapijtschelpen geldt dat ze vaak kenmerken vertonen die tussen twee soorten in zitten, wat veroorzaakt zou kunnen worden doordat ze zich onderling voortplanten en dus hybridiseren. Omdat dit kan leiden tot fouten in de bestandsschattingen van de commercieel belangrijke C. edule en R. philippinarum, stellen wij voor om te onderzoeken of, en in welke mate, deze soorten hybridiseren met andere soorten en om bestaande determinatiesleutels te verbeteren en deze aan te passen voor specifiek sifonen. We zullen een combinatie gebruiken van traditionele determinatiemethoden en DNA analyses.

Publicaties