Project

Duiding kansen van nieuwe veredelingstechnieken voor verduurzaming landbouw

Dit BO project duidt de kansen van de Sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling ten aanzien van de missies Kringlooplandbouw,  Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie en Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Dit is op dit moment het enige project binnen het BO-onderzoek tbv MMIP Sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling en heeft vooralsnog een looptijd t/m 2022.

Samenvatting

Dit BO project duidt de kansen van de sleuteltechnologie Biotechnologie en Veredeling ten aanzien van de missies Kringlooplandbouw,  Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie en Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Met name richt het onderzoek zich op kansen om met nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR/Cas, sneller en preciezer robuuste plantenrassen te ontwikkelen waarmee nieuwe, weerbare plantaardige productiesystemen (in combinatie met agro-ecologie) ontwikkeld kunnen worden of bestaande systemen versterkt. Hetzelfde geldt voor rassen die passen in productiesystemen die beter aangepast zijn tegen klimaatsverandering.

Tussenresultaten zijn voortschrijdende inzichten over de kansen en bedreigingen van nieuwe veredelingstechnieken ten aanzien van het versneld behalen van doelen van de genoemde missies en duiding daarvan, zodat beleidsmedewerkers deze inzichten kunnen benutten en stakeholders en publiek deze kunnen vormen voor een eigen meningsvorming.

Abstract

This project explores and clarifies opportunities of the innovative techniques within the technology field Biotechnology and Breeding with respect to three policy missions of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food safety, i.e. Circular agriculture, Climate neutral agriculture, and Valued, healthy and safe food. The research focuses on opportunities of new plant breeding techniques to enhance the development of new plant varieties that fit well in innovative, robust plant production systems (in combination with agroecological principles) or help to make existing production systems more sustainable. Opportunities to produce new varieties  that fit well in climate-smart farming systems are also being studied.

Results are progressive insights on the opportunities and threads of new breeding technologies with respect to meeting goals of the aforementioned policy missions.  These insights are formulated in such way that they can be used by policymakers, and that may facilitate stakeholders and public in general to form themselves an educated view.

Publicaties