Project

Duurzaamheidsindicatoren

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het Ministerie van LNV jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de begroting tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur, Landschap en Platteland. Jaarlijks wordt de indicator investeringsniveau van duurzame productiesystemen opgesteld.

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het Ministerie van LNV jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de begroting tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier domeinen, te weten: Duurzaam Produceren, Kennis en Innovatie, Voedsel en Dier en Natuur, Landschap en Platteland. Dit project richt zich op de duurzaamheidsindicator: Het investeringsniveau van duurzame productiesystemen (DP01).

Publicaties