Project

Dynamiek van korte ketens

Korte ketens winnen aan relevantie, zowel bij Provinciale overheden in het kader van de plattelandsontwikkeling als bij het Rijk in het kader van de verdiencapaciteit van primaire producenten en het overbruggen van een steeds groter wordende kloof tussen boeren en burgers, producenten en consumenten van voedsel.

Dit onderzoek brengt in kaart per provincie en per sector welke omzetten in korte ketens gerealiseerd worden en hoeveel producenten hier mee bezig zijn. Tevens wordt gekeken of er een eerste verband kan worden vastgesteld tussen deelname in korte ketens en economische rentabiliteit.

Publicaties