Project

Economische waarde IJsselmeervisserij

De IJsselmeervisserij bevindt zich in zwaar weer. Er is een disbalans tussen de ecologische draagkracht en de onttrekking door visserij. Het Actieplan Toekomstbestendig Visserijbeheer IJsselmeergebied beschrijft een eindbeeld met een duurzame visserij, waarbij de vangstcapaciteit in het IJsselmeer is afgestemd op de hoeveelheid verantwoord te onttrekken vis. Dit maakt dat er een discussie is gestart over  de toekomstige structuur van de IJsselmeervisserij.  Hierbij is inzicht in de economische waarde en de structuur van de huidige IJsselmeervisserij noodzakelijk.

Door afgenomen visbestanden in het IJssel- en Markermeer en IJmeer zijn maatregelen noodzakelijk om de visserijdruk te veranderen. Herstructurering van de visserij via vrijwillige uitkoop is daarbij een optie. Inzicht in de economische waarde van deze visserij is daarbij van belang. Deze studie berekent de economische waarde van de IJsselmeervisserij, onderscheiden naar de verschillende commerciƫle vissoorten en de ingezette vistuigen, en geeft inzicht in de visserij bedrijfsstructuur.

Publicaties