Project

Effecten van stikstofmaatregelen op gebiedsprocessen natuur

De effecten van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof en mogelijke oplossingen op economische ontwikkelingen krijgen veel aandacht. Maar wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van het natuurbeleid op gebiedsniveau? Dit project richt zich op de effecten van de voorgestelde stikstofmaatregelen op de uitvoering van het natuurbeleid in gebieden. Om deze effecten op systematische wijze in beeld te brengen wordt een methode ontwikkeld.

Het PAS heeft een positief effect gehad op de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk, de hoofdstrategie van het provinciaal natuurbeleid. Vrijwel alle provincies realiseren de delen van de ontwikkelopgave voor het Natuurnetwerk die nodig zijn voor het PAS met voorrang en treffen daar de benodigde herstelmaatregelen.

De huidige stikstofcrisis en het wegvallen van de PAS zal gevolgen hebben voor de uitvoering van het natuurbeleid in provincies en gebiedsprocessen. Maar wat betekent dit voor de aanpak van deze gebiedsgerichte processen? Komt er een nieuw focus op meer integraal gebiedsgericht beleid of gaat het vooral om sectorale stikstofmaatregelen die op gebeidsniveau uitgewerkt worden. En wat zijn de gevolgen voor de huidige gebiedsprocessen waarin het Natuurnetwerk wordt gerealiseerd?   

Publicaties