Project

Effectiever ANLB door agrarische professionaliteit

Vorig jaar heeft de evaluatie van het agrarisch natuurbeheer plaatsgevonden. Deze evaluatie bestond onder andere uit een landelijke analyse van de ruimtelijke samenhang van het beheer. Dit jaar wordt deze analyse nogmaals uitgevoerd, maar dan op het schaalniveau van de agrarische collectieven. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken of er een verband is tussen de professionaliteit van de agrarische collectieven en de ecologische effectiviteit waarmee het beheer wordt uitgevoerd.

Vorig jaar heeft de evaluatie van het agrarisch natuurbeheer plaatsgevonden. Deze evaluatie bestond onder andere uit een landelijke analyse van de ruimtelijke samenhang van het beheer. Dit jaar wordt deze analyse nogmaals uitgevoerd, maar dan op het schaalniveau van de agrarische collectieven. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken of er een verband is tussen de professionaliteit van de agrarische collectieven en de ecologische effectiviteit waarmee het beheer wordt uitgevoerd.

Daarvoor wordt een aantal subanalyses uitgevoerd die tezamen een beeld geven van de ruimtelijke samenhang van het gevoerde beheer:

  • Ruimtelijke concentratie: De ruimtelijke concentratie waarmee het beheer wordt uitgevoerd (ligt beheer sterk verspreid in het landschap? of juist in clusters?)
  • Verweving habitatelementen: De mate waarin habitatelementen verweven zijn (bijvoorbeeld sloten en graslandranden)
    • sub a: Verweving slootbeheer & graslandbeheer
    • sub b: Verweving landschapselementen en grasland/akkerbeheer
  • De continuïteit waarmee het zware beheer wordt uitgevoerd: Welk aandeel van het zware beheer blijft jarenlang op dezelfde locatie liggen? In welke mate is sprake van ‘roterend’ beheer?

De resultaten worden per collectief uitgerekend en opgeslagen in een database voor de situatie in 2016 en 2019. De resultaten van dit project zullen vervolgens gebruikt worden in een analyse (Qualitative Comparative Analysis QCA) om te zien of er een verband is tussen de professionaliteit en de ruimtelijke samenhang van het beheer. Dit vindt plaats als onderdeel van het promotieonderzoek van Lyda Dik. De kennis en kunde van de collega’s van WENR, die betrokken waren bij de landelijke evaluatie van het ANLB en zij die betrokken waren bij het onderzoek naar de professionalisering van de collectieven , wordt ook ingezet bij de vervolganalyse als onderdeel van het promotieonderzoek van Lyda Dik.

Publicaties