Project

Efficiente jaarrond bramenteelt onder LED

Dit project geeft advies voor de praktijk voor een duurzame teeltstrategie en investering in LED-belichting in de bramenteelt, met als doel de implementatie van LED belichting te stimuleren.

De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een rendabel teeltsysteem met jaarrond 3 teelten, waarbij meer inzicht wordt verkregen over lichtverzadiging in de bramenteelt, middels het inzetten van verschillende lichtintensiteiten en belichtingsduren. En kennis wordt genereerd over de assimilatenbalans, zodat gedurende de teelt het lichtaanbod afgestemd kan worden op de vraag en het licht goed kan worden benut.

 

Publicaties