Project

EFSA NAMs PFAS immunotox

Poly- en perfluoralkyl susbtances (PFASs) zijn persistente contaminanten die nadelige effecten kunnen hebben op het immuunsysteem. Er is weinig bekend over mogelijke verschillen in toxische potenties van PFASs. Dit project heeft als doel om hier meer inzicht in te krijgen met behulp van in vitro toxiciteitstesten.

Het huidige EFSA-project heeft als doelstelling om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen in toxische potenties wat betreft nadelige effecten op het immuunsysteem van een aantal poly- en perfluoralkyl susbtances (PFASs), te weten PFOA, PFNA, PFHxS en PFOS. Daartoe zullen in overeenstemming met EFSA en de andere partners een aantal in vitro modelsystemen en daaraan gekoppelde readouts worden geselecteerd op basis waarvan effecten van de PFASs in kaart worden gebracht. WFSR speelt een rol bij het selecteren van in vitro modellen en readouts en draagt wat betreft praktisch werk bij met RNA sequencing analyses van samples van andere partners (Universiteit van Milaan). Op basis van de resultaten zullen die readouts worden geselecteerd waarmee relatieve potenties van de PFASs kunnen worden bepaald. In vitro effectconcentraties zullen worden vertaald met behulp van PBK-modellering naar externe blootstellingsscenario’s, waardoor in vitro relatieve potenties vertaald kunnen worden naar in vivo relatieve potenties. Verkregen informatie over relatieve potenties kan mogelijk gebruikt worden voor de verfijning van de risicobeoordeling, waarin nu wordt uitgegaan van dezelfde toxische potentie van deze 4 PFASs (EFSA CONTAM Panel).

Publicaties