Project

Egypt and Jordan - Climate-Smart Agriculture

In dit project wordt een visie ontwikkeld voor de aankomende jaren om Climate-Smart Agriculture te bevorderen in Egypte en Jordanië. Deze visie wordt ontwikkeld samen met projectpartners, werkende aan projecten in de twee landen, en lokale stakeholders, waarbij ervaringen en kennis uit voorgaande projecten worden meegenomen.

Door klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen neemt de druk op natuurlijke grondstoffen toe. Dit zal leiden tot negatieve effecten op het voedselsysteem. Landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen deze klimaateffecten merken door toenemende temperaturen, verkleining van bruikbare landbouwgrond en lagere waterbeschikbaarheid. Tegelijkertijd groeit de bevolking en neemt de welvaart toe. Het produceren van voedsel wordt in deze regio dus in toenemende mate complexer. Het nemen van adaptieve en mitigerende klimaatmaatregelen in de landbouw zijn derhalve nodig.

Focus op voedselzekerheid en klimaatverandering

In Jordanië en Egypte is het nodig om de landbouw aan te kunnen passen aan het veranderende klimaat, zodat nog voldoende voedsel geproduceerd kan worden. Projecten die zich hier op focussen kunnen het Climate-Smart Agriculture (CSA) concept toepassen. De definitie van de FAO voor dit concept is: CSA is niet een nieuw landbouwsysteem, en ook geen reeks aan methodes. Het is een nieuwe aanpak om veranderingen die nodig zijn in het voedselsysteem te begeleiden waarbij er wordt gericht op het toenemen van voedselzekerheid en het tegengaan van klimaatverandering.

Verschillende CSA-projecten hebben plaatsgevonden in Jordanië en Egypte. De Nederlandse overheid heeft meerdere projecten gefinancierd waarbij verschillende Nederlandse instituten meewerken gebruikmakend van hun kennis, expertise en ervaringen rondom CSA. Voor de aankomende jaren is het van belang om een visie te ontwikkelen om CSA-ontwikkelingen te ondersteunen en te kunnen uitbreiden. Voor deze visie zullen wij aankomende maanden projectpartners interviewen waarbij we ons focussen op hun ervaringen en expertise. Daarnaast zullen wij de ideeën die vergaard zijn uit deze interviews bespreken en toetsen met zowel lokale als Nederlandse partners. De uitkomsten kunnen door de ambassades van Jordanië en Egypte worden gebruikt om te bepalen waar de projecten aankomende jaren zich op moeten focussen.