Project

Elektronische monitoring op vissersboten

De Scheveningengroep is bezig om een pilot project Elektrische Monitoring (EM) op te zetten. Het doel van deze pilot is om een operationeel plan op te stellen en ervaring op te doen voor het houden van toezicht op de naleving van de aanlandingsplicht voor de EU-visserij in de Noordzee. Onderdeel hiervan is om een operationeel EM plan te ontwikkelen voor de pelagische, maar vooral voor de demersale visserij.

Traditionele controlemiddelen (bijv. Inspecties op zee) blijken niet effectief bij het handhaven van de aanlandingsverplichting. Daarom kijkt de Europese Commissie naar andere manieren van handhaving, zoals de invoering van elektronische monitoring op afstand (EM). Echter, zijn er nog veel vragen met betrekking tot de inzet van EM ten behoeve van de handhaving van de aanlandplicht. Deze studie heeft als doel om een inschatting te maken of de inzet van EM haalbaar is. 

Publicaties