Project

Emissieregistratie

Nederland is verplicht om emissiecijfers en bijbehorende rapportages te leveren ten behoeve van vele nationale en internationale verplichtingen zoals de Balans voor de Leefomgeving en Kyoto.

Het ministerie van LNV draagt bij aan de Emissieregistratie via de WOT Natuur en Milieu. Hierin wordt een bijdrage geleverd aan de werkvelden landbouw en LULUCF. Vanuit Wageningen University & Research wordt ondersteuning geboden aan de werkveldtrekker landbouw om tijdig emissiecijfers te leveren volgens de meest recente richtlijnen en volgens de best wetenschappelijke inzichten. WUR levert voor het werkveld LULUCF de werkveldtrekker.

Publicaties