Project

EMPHASIS-PREP

EMPHASIS-PREP - Preparation for EMPHASIS: European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food security in a changing climate Voedselzekerheid en de beschikbaarheid van plant biomassa bieden ongekende mogelijkheden voor menselijke voeding en andere bio-industrie toepassingen.

Nederland heeft een sterke positie qua bedrijfsleven, maar in de academische wereld is er in Nederland tot op heden geen large-scale facility toegankelijk voor onderzoek specifiek op het gebied van het monitoren van voedselgewassen waarbij de relatie tot het genotype en de omgeving wordt onderzocht (phenotyping). Om structureel de aanwezige biodiversiteit te benutten om plant productiviteit (yield) te verbeteren, moet dit worden verkend op grote schaal. In dit EMPHASIS project zullen bestaande en nieuwe faciliteiten op een Europese schaal gaan samenwerken en beschikbaar stellen. De European Strategic Forum for Research Infrastructure (ESFRI) heeft Plant Phenotyping erkend als hoge prioritieit onderzoeksdomein voor Europees onderzoek en EMPHASIS staat op de lijst van de ESFRI ROADMAP als een infrastructuur project om een pan-Europese plant phenotyping infrastructuur te gaan ontwikkelen. Het is voor Nederland cruciaal om aan te sluiten in deze ontwikkeling.

Beoogde output en impact

Het project EMPHASIS-PREP zal een basis vormen voor het oprichten van een juridische eenheid, een business plan en de voorbereiding van een informatie systeem om kennis en data met elkaar te delen voor een duurzame en innovatie pan-Europese infrastructuur op het gebied van plant phenotyping binnen het framework van EMPHASIS.

EMPHASIS-PREP zal een transparant en open proces starten om met de projectpartners te werken aan het opzetten van een Europese community voor alle stakeholders. EMPHASIS-PREP zal op 4 onderwerpen impact hebben:

i) mapping (infrastructuur, financierders, toegang procedures en modellen, stakeholder community funders, e-infrastructure, computer vision/ imaging benaderingen, legal en overheidsscenarios);

ii) gapping - analyse van de gaps en beperkingen gebaseerd op de mapping activiteiten;

iii) het ontwikkelen van een strategie om deze gaps op te lossen;

iv) Het combineren van strategieën in een business plan voor de toekomstige activiteiten van EMPHASIS in de bijbehorende juridische entiteit.

Publicaties