Project

Energie en CO2 Groen Label Kas

In 2012 is een periodieke evaluatie van het certificatieschema Groen Label Kas (GLK9-2011) uitgevoerd. Dit proces is medio december afgerond waarmee het nieuwe schema (GLK10-2013) ook daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2013 is bekrachtigd.

Er is in deze periode één bijeenkomst van het college van deskundigen geweest. Daarnaast zijn er een paar meer dringende zaken per telefoon en mail afgewerkt.

Belangrijkste discussiepunten

  • Groepsindeling gewassen opkweekbedrijven wateropslag.
  • Ontheffing module weersverwachting indien de kas niet verwarmd wordt.
  • Verzoek tot keuzemaatregel verven buizen. Een bedrijf heeft aangegeven dat er in de sector bij het verven van de buizen veel verf op de grond en daarmee in het milieu terecht komt. Het college herkend deze situatie niet en heeft verzoek dan ook afgewezen.
  • Keuzemaatregel zuivering afvalwater. Een bedrijf heeft aangegeven over een techniek te beschikken waarmee organische stoffen (o.a. bestrijdingsmiddelen) uit het water kan worden afgebroken middels oxidatie. Het college onderkent de problematiek maar ziet nog geen bewijs voor de werking. Alvorens er bewijs geleverd is, wordt dit niet als keuzemaatregel in het schema opgenomen.
  • Energiecertificaat WarmCO2. In Terneuzen wordt restwarmte geleverd via het bedrijf WarmCO2 welke van origine van YARA afkomstig is. Dit is een door het college van deskundigen erkend restwarmteproject. Dat vereist een jaarlijks energieprestatiecertificaat van YARA welke als input geldt voor het energiecertificaat van de deelnemende bedrijven. Nu hebben in de loop der tijd twee energiecertificaat deskundigen het energiecertificaat van een van de deelnemende bedrijven gemaakt. Zij komen echter tot verschillende conclusies. Dit kan behoorlijke consequenties hebben op de te behalen puntenaantallen van de deelnemende bedrijven. Momenteel wordt uitgezocht of en wat eventuele consequenties zijn.

Publicaties